Škola plivanja

Plivanje

Od ponedjeljka do četvrtka na bazenima SC Poljud:
u 17:30 za djecu vrtićke dobi
u 18:30 za djecu školske dobi

Voditelj

Anita Elezović, prof. TZK
(mob. 098/739 168)

Ciciban šport d.o.o. postoji petnaest godina i osnovano je da se bavi problematikom rekreacije i sportskih programa djece predškolske dobi. Kao takvo prvo je organiziralo jedan od oblika djece predškolske dobi u izvan institucijskom obliku rada i započelo sa radom programa kojeg je nazvalo “Športski vrtić”, gdje su djeca vježbala dva puta tjedno po 45 minuta.

Slijedeće godine započinje sa programom “Športska škola” gdje djeca uzrasta od sedam do deset godina vježbaju tri puta tjedno po 60 minuta.

Iste godine krenulo se sa zimskim kampom na Bohinju, zamišljenom kao Škola skijanja, te se neprekidno od tada organizira na, Bohinju, Pohorju, Kobli, Soriškoj planini, Vogelu, Krvavcu i Soll (A) škole skijanja sa popratnim aktivnostima na snijegu.

Više godina je organizirana i ljetna športska škola (plivanje, jedrenje, veslanje, tenis i igre sa loptom) koju je pohađalo 250 do 300 djece godišnje u Splitu i Kaštelima, po principu sakupljanja djece po kvartovima autobusom iza 8 sati i odvođenjem na vježbalište te vraćanjem iza 14 sati.

Organizirani su i neki ljetni kampovi u trajanju od 10 dana u suradnji sa školama stranih jezika, ali sa prvenstvenom namjerom učenjem i ovladavanjem tehnike vodenih sportova.

Jedno vrijeme, više godina, Ciciban šport je imao svoj autobus te je djecu odvozio na vježbalište i na izlete. Organizirao se program športskog vrtića dva puta vježbanje u vrtiću, a jednom plivanje na bazenu. Djeca bi vježbala u dvorani vrtića, za plivanje se organizirao prijevoz do bazena. Ovo je bio jedinstven program vježbanja za djecu, vjerovatno prvi u svijetu realiziran na ovaj način, ali zbog ekonomskih razloga i nedostatka sluha vlasti roditelji nisu mogli financijski pratit ovaj program.

Danas Ciciban šport d.o.o. svoje programme provodi preko sportskog društva Ciciban i realizira ih u dvoranama pri vrtićima i školama. Program športske igraonice provodi se u vrtićima sa djecom uzrasta 5 do 6 godina, a program sportske škole provodi se u nekim školama sa djecom od 7 do 10 godina. Ciciban radi još neke tkz. izborne programe kao što su nogomet, odbojka, košarka i plivanje, te tako mlađu djecu (male sportaše) priprema za lakši i ugodniji dolazak u sportske klubove. Ciciban ima oko 350 članova koji vježbaju isključivo rekreacijski, te se u ovom uzrastu natječu kroz principe rekreacije. Ciciban je jedna od članica Splitskog saveza športova i kao takva do sada je uživa ravnopravan status sa ostalim klubovima.